Par asfaltēta ceļa izbūvi no Ulbrokas skolas līdz ciematam

Stopiņu novada pašvaldība piedalās Lauku attīstības programmas pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Lai apgūtu piešķirto summu 390 000 EUR, pašvaldība ir noteikusi novada ceļu vērtēšanas kritērijus un organizējusi apspriedi ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par novada ceļu attīstības jautājumiem. Ceļu un ceļu posmu prioritāro secību nosaka atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā.

Pēc iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem par prioritāru izvirzīts ceļš Lielkājas – Kalves un ceļa posms C21 – Grīvas, par ko viedokli izteica lielākais skaits novada iedzīvotāji un uzņēmēji.

Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts “Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21 – Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve”, ko vērtē būvvalde.

Plānots ceļa pārbūves darbus veikt 2017.gadā.

(informācija 2017.gada 20.aprīlī.)

Avots: http://www.stopini.lv/lv/projekti/aktivie-projekti-2017

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Dzidriņas - lieliska vieta, kur uzaugt, piesakies apmeklējumam jau tagad!