Day: May 3, 2018

Par asfaltēta ceļa izbūvi no Ulbrokas skolas līdz ciematam

Stopiņu novada pašvaldība piedalās Lauku attīstības programmas pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Lai apgūtu piešķirto summu 390 000 EUR, pašvaldība ir noteikusi novada ceļu vērtēšanas kritērijus un organizējusi apspriedi ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par novada ceļu attīstības jautājumiem. Ceļu un ceļu posmu prioritāro secību nosaka atkarībā no to nozīmības uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, […]