Day: May 21, 2019

Ciematā Atvērto Durvju dienas

Ciemata “Meža Oga” Avotiņu ielas svētku ietvaros notiks Atvērto Durvju dienas. Svētki vienmēr ir kaut kas jauks un skaists, īpaši, ja tie notiek brīnišķīgā jūnija dienā. Jaunajiem kaimiņiem svētki būs iespēja sanākt kopā, iepazīties, sadraudzēties un vienkārši atpūsties. Tā kā ciematu par savām mājām izvēlējušies saukt jau vairāk nekā 8 ģimenes, mēs cerams, ka šie […]